E-mail: viktoria.s-art@yandex.ru, Тел.: +43 (660) 223-43-13